FORGOT YOUR DETAILS?

selezione medico fisiatra

Studimi mjekësor KUFERT Prof. Zgjidhni një specialist në mjekësi fizikale dhe rehabilitim apo specialitete të ngjashme për t’u bashkuar me Departamentin e saj të Mjekësisë Fizike të Tiranës.

Burim do të vendoset brenda një kompani e specializuar në qytetin e Tiranës (Shqipëri) në marrjen e ngarkuar të pacientëve me dëmtim motor që rezulton në sëmundje neurologjike, traumatike, ortopedike dhe rheumatologic.

/ Aplikanti / a do të menaxhojë aktivitetet e departamentit të aktiviteteve pas akute dhe ambulatore.

Ata janë të nevojshme aftësitë menaxhuese, organizative.

Dërgoni një CV në adresën email: joramkufert@gmail.com, duke specifikuar

Specialisti kodi reference RFT2017 mjekësore në mjekësi fizike dhe rehabilitim.

Nëse profili juaj dëshmon e interesit ju do të kontaktohet direkt nga Trajnimi Burimeve Njerëzore dhe Organizatës. Tel: + (39) 050 54 03 00

TOP jQuery(window).on('load',function () { jQuery.getScript('//platform.twitter.com/widgets.js'); }); });